Buitenschoolse Opvang

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werken wij samen met KMN Kind & Co en Unikidz.

Wij hebben het gezamenlijke doel onze kinderen tussen 8.20 uur en en 18.30 uur in een vertrouwde omgeving opvang te bieden, waarin wij naast een rijk en gedifferentieerd aanbod aan activiteiten een doorgaande lijn op het gebied van pedagogische aanpak realiseren. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kmnkindenco.nl óf www.unikidz.nl 

Tussenschoolse opvang

Bij de start van de bredeschool Weesperrijk is er gekozen voor een lesrooster, waarbij de dag
onderbroken wordt door een middagpauze en de kinderen thuis kunnen lunchen. De kinderen die op
school bleven lunchen werden opgevangen door leerkrachten en onderwijsassistenten. Hiervoor heeft
de school geen kosten berekend. In de praktijk is gebleken dat vrijwel alle kinderen op school blijven
lunchen. Met de groei van het aantal leerlingen is het niet meer mogelijk de leerkrachten en
onderwijsassistenten de opvang te laten doen.
Als tussenoplossing hebben veel ouders ons geholpen met de opvang tussen de middag. In een vorige
communicatie is aangegeven dat we op zoek zouden gaan naar een structurele oplossing. Wij hebben
inmiddels een goede partner gevonden om samen met school TSO te organiseren. Hier zijn echter wel
kosten aan verbonden.
De tussen-de-middag opvang wordt vanaf 16 februari a.s. geregeld door UniKidz die ook de BSO bij
ons op school verzorgd. Pedagogisch medewerkers van UniKidz begeleiden de kinderen tijdens de
lunchpauze, zodat zij kunnen genieten van een ontspannen en plezierige pauze.
Gedurende de pauze wordt er onder begeleiding geluncht en spelen de kinderen binnen of buiten.
Binnen kunnen zij spelletjes doen, tekenen, knutselen en meedoen aan activiteiten die door UniKidz
worden verzorgd. Buiten kunnen zij rennen, spelen en lekker uitwaaien. De kinderen zijn niet
verplicht deel te nemen aan de door UniKidz georganiseerde activiteiten.
Het uitgangspunt van de TSO is dat het om de vrije tijd van de kinderen gaat, zodat ze even los zijn
van het leren en weer nieuwe energie kunnen opdoen voor het middagprogramma.
Zowel bij de start als bij het einde van de TSO vindt er een ‘’warme overdracht’’ plaats tussen
leerkracht en de medewerker van UniKidz. Daarnaast wordt besproken of er bijzonderheden hebben
plaatsgevonden en hoe deze zijn opgelost. Leerkracht en de medewerker van UniKidz overleggen of
en welke vervolgacties ondernomen dienen te worden.
Kosten en organisatie
De kosten die verbonden zijn aan de TSO zijn als volgt*:
· 1 dag TSO €3,75 per week
· 2 dagen TSO €7,50 per week
· 3 dagen TSO €11,25 per week
· 4 dagen TSO €15 per week

Vooraf geeft u aan UniKidz door wat de benodigde TSO-momenten zijn. Hierbij is het van
belang te vermelden dat uw kind wekelijks op dezelfde dag(en) gebruik maakt van de TSO.
Het ruilen van dagen is mogelijk als de groepsgrootte dit toelaat. Daarom is het noodzakelijk
dat bij afwezigheid van uw kind(eren), dit te registreren via het UniKidz-ouderportaal. Op
deze manier heeft UniKidz beter zicht op het aantal aanwezige kinderen en kan er flexibiliteit
geboden worden in het goedkeuren van ruildagen.
*Tijdens studiedagen en vakanties wordt er uiteraard geen TSO-kosten in rekening gebracht.
Aanmelden TSO
Wilt u graag gebruik maken van de TSO en gaat uw kind niet naar de BSO van UniKidz?
Geef uw kind(eren) dan op via: Aanmelden TSO Brede School Weesperrijk.
Binnen het aanmeldformulier kiest u:
· Allereerst het type opvang: ‘Buitenschoolse opvang’
· Vervolgens voor de school ‘Brede School Weesperrijk’
· Vervolgens voor ‘UniKidz Fort BSO’
· Tenslotte voor het ‘UniKidz TSO’.

Maakt uw kind gebruik van de buitenschoolse opvang van UniKidz? Dan hoeft u enkel in het
ouderportaal het product ‘TSO Weesperrijk’ toe te voegen.
Ga hier direct naar het UniKidz ouderportaal.
· Ga vervolgens naar contracten
· Klik rechts bovenin op de groene pijl ‘Nieuw contract/herinschrijven’
· Kies voor ‘Herinschrijven’
· Kies bij type opvang voor ‘UniKidz Fort BSO’
· Kies vervolgens het pakket ‘UniKidz TSO’