Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden adviseren wij dat te doen vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is.

Wanneer aanmelden?

Het toewijzen van de plaatsen verloopt op alle scholen in onderstaande volgorde.
Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; het kind heeft een
plaatsgarantie.
2. Het kind heeft een VVE-indicatie en gaat naar een voorschool én heeft de school als voorrangsschool. *
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Weesp.
Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Weesp.
* Kinderen met een VVE-indicatie hebben een plaatsgarantie op hun voorrangsscholen.

Downloads

Aanmeldformulier t.b.v. plaatsing nieuwe leerling
Inschrijfformulier startende kleuter
Inschrijfformulier Weesperrijk
Inschrijfformulier "zij-instromer" (ouder dan 4 jaar)