4-jarigen

Voor het eerst naar de basisschool in Weesp in schooljaar 2023-2024
Basisscholen in Weesp
Op alle basisscholen in Weesp gelden dezelfde regels voor aanmelden en plaatsen van kinderen.
Met dit gezamenlijk toelatingsbeleid zorgen wij ervoor dat kinderen een gelijke kans heeft op een gewenste school. In Weesp kunt u uit de volgende basisscholen kiezen:
 • Basisschool De Nieuwe Jozef (bestuur: ASKO)
 • Brede School Kors Breijer (bestuur: Florente basisscholen)
 • Brede School Weesperrijk (bestuur: Florente basisscholen)
 • De Triangel (bestuur: Talent Primair)
 • IKC Cadans (bestuur: Stichting Onderwijs)
 • Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Florente basisscholen)
 • Wisperweide (bestuur: Talent Primair)

 

Voorrang
Elk kind in Weesp heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de basisschool.
Op de website www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u de voorrangsscholen van uw kind door het woonadres en geboortedatum van uw kind in te vullen.


Aanmelden voor de basisschool
U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Hiervoor mag u elke school in Weesp kiezen. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet.
In november 2022 zijn de aanmeldformulieren toegestuurd met daarop naam en adres van uw kind voorgedrukt. 

 

 • Controleer de voorgedrukte gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Als er fouten in staan, verbeter dit dan op het formulier. 
 • Vul minimaal 4 scholen in Weesp op het formulier in, meer mag ook. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1. Zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort.
 • Vul het hele formulier in en vergeet niet te ondertekenen.
 • Lever het formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. U bent op tijd als u dit uiterlijk vóór of op de uiterste inleverdatum doet. Deze datum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind.
  In het onderstaande schema staat tot wanneer u het formulier kan inleveren.

 

Geboortedatum van uw kind

Uiterlijk inleveren bij de school

1 mei t/m 31 augustus 2020 op 2 november 2023
1 september t/m 31 december 2020  op 7 maart 2024

1 januari t/m 30 april 2021

op 6 juni 2024

 

 • Ook als u al een oudere zoon of dochter op de school heeft, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier inlevert; dan is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Na het inleveren van het formulier op de school van uw eerste voorkeur verwerkt deze school uw voorkeuren in een centraal registratiesysteem. U ontvangt binnen 1 schoolweek een bewijs dat uw kind is geregistreerd. Controleer dit bewijs van registratie en neem contact op met de school als er fouten in staan.

 

Aanmelden van toekomstige 4-jarigen die nog niet in Weesp wonen
Wanneer u in de nabije toekomst in Weesp in de Bloemendalerpolder komt wonen, kunt u uw kind volgens het toelatingsbeleid in Weesp aanmelden onder de voorwaarde dat de te verwachte opleverdatum van de woning zodanig is dat uw kind uiterlijk op de leeftijd van 4 jaar en 3 maanden in Weesp woont. Lever bij het aanmeldformulier een bewijs van het koopcontract en een bewijs van de te verwachten opleverdatum aan. Alleen dan beschikt uw kind over voorrangsscholen in Weesp.

Wanneer de opleverdatum van uw woning ná de leeftijd van 4 jaar en 3 maanden is, begint uw kind in uw huidige woonplaats op een basisschool. U zal uw kind dus daar moeten aanmelden. Tegen de tijd dat u in Weesp komt wonen, kunt u één of meerdere scholen benaderen met het verzoek om een plaats voor uw kind.  Elke school kan u informeren over de plaatsen die op dat moment op alle scholen in Weesp beschikbaar zijn.

 

Heeft u geen aanmeldformulier?
Ook dan kunt u uw kind aanmelden. 

Een aanmeldformulier is bij de scholen verkrijgbaar of op te vragen bij de helpdesk van het toelatingsbeleid:

e-mail: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl of tel. 020 244 6345.

 

Plaatsen

Na de inleverdatum worden de plaatsen, volgens de vastgestelde regels, geautomatiseerd toegewezen aan alle aangemelde kinderen. Het moment van aanmelden, vóór de sluitingsdatum, speelt hierbij geen rol.

Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er op de school van uw eerste voorkeur genoeg plaats is, krijgt uw kind daar een plaats aangeboden. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen.

Volgorde van plaatsing:
Het toewijzen van de plaatsen verloopt op alle scholen in onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; het kind heeft een plaatsgarantie. 
 2. a. Het kind heeft een VVE-indicatie en gaat naar een voorschool in Weesp én heeft de school als voorrangsschool. *
  b. Het kind gaat naar de kinderopvang van IKC Cadans én heeft deze school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Weesp.


Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur. 
 3. Het kind woont buiten Weesp.

* Kinderen met een VVE-indicatie die naar een voorschool in Weesp gaan, hebben (na de broertjes/zusjes) een plaatsgarantie op hun voorrangsscholen.


Inschrijven en naar school

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. Met deze brief meldt u uw kind definitief op deze school aan. In de brief staat hoe u dat moet doen en wat de uiterste datum hiervoor is. Zorg dat u dit op tijd doet. In principe heeft uw kind daarna een plek op deze school en wordt hier officieel toegelaten en ingeschreven zodra het naar school gaat.

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.

Naar school

Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. De school informeert u over de eerste schooldag van uw kind.

Meer informatie over het toelatingsbeleid

Op de websites van alle scholen vindt u informatie over onze scholen.
Op www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in volgorde van afstand van uw woonadres.

 

Helpdesk van het toelatingsbeleid
Bij de helpdesk kunt u voor hulp en vragen over het toelatingsbeleid terecht:

per e-mail toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl of telefonisch 020 244 6345.

Kennismaken van de scholen 

Graag ontvangen wij u om u meer te kunnen vertellen over ons onderwijs en de activiteiten op onze school.
Neem met onze school contact op om hiervoor een afspraak te maken. Dit kan via ons contactformulier of per mail : info@bsweesperrijk.nl 

 

Met vriendelijke groet,

Nicole de Lange