4-jarigen

Voor het eerst naar de basisschool in Weesp in schooljaar 2023-2024
Basisscholen in Weesp
Op alle basisscholen in Weesp gelden dezelfde regels voor aanmelden en plaatsen van kinderen.
Met dit gezamenlijk toelatingsbeleid zorgen wij ervoor dat elk kind een gelijke kans heeft op een gewenste school. In Weesp kunt u uit de volgende basisscholen kiezen:
 • Basisschool De Nieuwe Jozef (bestuur: ASKO)
 • Brede School Kors Breijer (bestuur: Florente basisscholen)
 • Brede School Weesperrijk (bestuur: Florente basisscholen)
 • De Triangel (bestuur: Talent Primair)
 • IKC Cadans (bestuur: Stichting Onderwijs)
 • Van der Muelen-Vastwijkschool (bestuur: Florente basisscholen)
 • Wisperweide (bestuur: Talent Primair)

 

Voorrang
Elk kind in Weesp heeft voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de basisschool.
Op de website www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u de voorrangsscholen van uw kind door het woonadres en geboortedatum van uw kind in te vullen.


Aanmelden voor de basisschool
U meldt uw kind aan door het aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Hiervoor mag u elke school in Weesp kiezen. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet. U mag ook een school in de stad Amsterdam kiezen. Bijgaand ontvangt u het aanmeldformulier op naam en adres van uw kind. 

 

 • Controleer de voorgedrukte gegevens op het formulier, zoals de geboortedatum, naam en adres van uw kind. Als er fouten in staan, verbeter dit dan op het formulier. 
 • Vul minimaal 4 scholen in Weesp op het formulier in, meer mag ook. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1. Zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort.
 • Vul het hele formulier in en vergeet niet te ondertekenen.
 • Lever het formulier in bij de school die u op nummer 1 heeft gezet. U bent op tijd als u dit uiterlijk vóór of op de uiterste inleverdatum doet. Deze datum is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind.
  In het onderstaande schema staat tot wanneer u het formulier kan inleveren.

 

Geboortedatum van uw kind

Uiterlijk inleveren bij de school

1 september t/m 31 december 2019

op 9 maart 2023

1 januari t/m 30 april 2020

op 1 juni 2023

1 mei t/m 31 augustus 2020

op 2 november 2023

 

 • Ook als u al een oudere zoon of dochter op de school heeft, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier inlevert; dan is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Na het inleveren van het formulier op de school van uw eerste voorkeur verwerkt deze school uw voorkeuren in een centraal registratiesysteem. U ontvangt binnen 1 schoolweek een bewijs dat uw kind is geregistreerd. Controleer dit bewijs van registratie en neem contact op met de school als er fouten in staan.

 


Heeft u geen aanmeldformulier?
Ook dan kunt u uw kind aanmelden. 

Een aanmeldformulier is bij de scholen verkrijgbaar of op te vragen bij de helpdesk van het toelatingsbeleid:

e-mail toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl of tel. 020 244 6345.

Plaatsen

Na de inleverdatum worden de plaatsen, volgens de vastgestelde regels, geautomatiseerd toegewezen aan alle aangemelde kinderen. Het moment van aanmelden, vóór de sluitingsdatum, speelt hierbij geen rol.

Uw kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er op de school van uw eerste voorkeur genoeg plaats is, krijgt uw kind daar een plaats aangeboden. Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen.

Volgorde van plaatsing:
Het toewijzen van de plaatsen verloopt op alle scholen in onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; het kind heeft een plaatsgarantie. 
 2. a. Het kind heeft een VVE-indicatie en gaat naar een voorschool én heeft de school als voorrangsschool. *
  b. Het kind gaat naar de kinderopvang van IKC Cadans én heeft deze school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont in Weesp.


Daarna worden de kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur. 
 3. Het kind woont buiten Weesp.
  * Kinderen met een VVE-indicatie hebben een plaatsgarantie op hun voorrangsscholen.


Inschrijven en naar school

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. Met deze brief meldt u uw kind definitief op deze school aan. In de brief staat hoe u dat moet doen en wat de uiterste datum hiervoor is. Zorg dat u dit op tijd doet. In principe heeft uw kind daarna een plek op deze school en wordt hier officieel toegelaten en ingeschreven zodra het naar school gaat.

In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de noodzakelijke zorg wel kan bieden.

Naar school

Uw kind is 4 jaar en gaat naar school. De school informeert u over de eerste schooldag van uw kind.

Meer informatie over het toelatingsbeleid

Op de websites van alle scholen vindt u informatie over onze scholen.
Op www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in volgorde van afstand van uw woonadres.

 

Helpdesk van het toelatingsbeleid
Bij de helpdesk kunt u voor hulp en vragen over het toelatingsbeleid terecht:

per e-mail toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl of telefonisch 020 244 6345.

Kennismaken van de scholen 

Graag ontvangen wij u om meer te kunnen vertellen over ons onderwijs en de activiteiten op onze school.
Neem met onze school contact op om hiervoor een afspraak te maken via info@bsweesperrijk.nl


Met vriendelijke groet, 

Nicole de Lange