Schooltijden

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden met betrekking tot schooltijden/weekrooster.

Uw mening en ideeën als ouder willen wij graag meenmen in onze overwegingen.